ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರಂಭದ 20 ದಿನದಲ್ಲೇ 69 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಆದಾಯ

ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರಂಭದ 20 ದಿನದಲ್ಲೇ 69 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಆದಾಯ ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8: ಮಹಿಳೆಯರ ಶಬರಿಮಲೆ ಪ್ರವೇಶ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಗೆ ನವೆಂಬರ್​ 16 ರಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ 20 ದಿನದ...

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಉಡುಪಿ

ವಿಡಿಯೋ ವರದಿ