ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಮರದ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಪೂಜಾರಿ