Connect with us

TECHNOLOGY

ಒಂದು ಸಲ ಕೇವಲ 5 ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೆಜ್

ಒಂದು ಸಲ ಕೇವಲ 5 ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೆಜ್ ನವದೆಹಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ 9: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳ...

More Posts