Connect with us

    SOMETHING SPECIAL

    ಕಾರವಾರ: ಕಾಳಿ ತಟದ ಕಾಪ್ರಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ, ಮದ್ಯ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಇಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ..!

    ಕಾರವಾರ : ದೇವರಿಗೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಕಾಳಿ ನದಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಪ್ರಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ...

    More Posts